Skip to main content

Kazakh Society of Head and Neck Oncology

Logo Kazakh

President Prof. Galym B. Adilbayev
   
Secretary
Treasurer
 Zhannat Sadyk
   
   
   
  Kazakh Society of Head and Neck Oncology
Address - 91 prospekt Abaya, 050022
Contact
Mob. +7 701 511 34 32
   
   

Logo Kazakh 01

 
  • Hits: 110